




Erik Eerhart

Erik volgt zijn droom en helpt anderen dat ook te doen. Als coach focust hij op soft skills. Hij stimuleert individuen en teams om uit te gaan van eigen ervaringen, kennis en kracht. Talent kan nou eenmaal het beste bloeien als je weet wie je bent, wat je doet en vooral waarom je dat doet. Je moet mensen dus niet willen veranderen, maar juist een ander perspectief bieden, zodat er nieuwe energie vrijkomt!

Erik is niet alleen coach, maar ook medeo­prichter van Soft Skills Train­ing Ned­er­land. Daar is hij ver­ant­wo­ordelijk voor de dagelijkse gang van zak­en en is hij het eerste aanspreekpunt voor vra­gen en opmerkingen.