Edwin de Vos

Soms is spe­len de beste manier om een ingewikkeld vraagstuk te door­gron­den. En dat is pre­cies waar Edwin de Vos organ­isatie bij helpt als Part­ner in Pro­fes­sion­al Play. Met behulp van de LEGO SERI­OUS PLAY method­iek.

De LEGO SERI­OUS PLAY method­iek werd zo’n twintig jaar gele­den door de LEGO Groep ontwikkeld als strate­gis­che inter­ven­tie. Eerst voor intern gebruik, maar al snel kwam het ook beschik­baar voor andere organ­isaties. En daar bleek de method­iek uiterst effec­tief bij het beant­wo­or­den van een grote diver­siteit aan ingewikkelde organ­isatievraagstukken.

Edwin de Vos en zijn colLEGO’s van Pro­fes­sion­al Play ver­zor­gen LEGO SERI­OUS PLAY sessies en tra­jecten voor uiteen­lopende opdracht­gev­ers in bin­nen- en buiten­land. Daaron­der ook regel­matig vraagstukken in het mar­com-domein. Hoe dat werkt? Dat ervaar je tij­dens deze work­shop. Bin­nen een paar tellen zit je met je han­den aan de LEGO. En grote kans dat je daar mee door­gaat als de work­shop is afgelopen :-)

Terug naar de line-up