Dideke van Lieshout

Weke­lijks kri­j­gen 300 mensen buiten het zieken­huis een hart­stil­stand. Daarom start­ten de Hart­sticht­ing en Philips een cam­pagne die lev­ens redt. Crowd­fund­ing in z’n puurste vorm, om geld op te halen voor AED’s in buurten. Een razend suc­cesvolle cam­pagne, met duizen­den buren die zich inzetten. Hoe flik­ten ze dat? Hoe kri­jg je mensen zover dat ze mas­saal geld inza­me­len? Dideke vertelt je alle ins en outs over deze grensver­leggende cam­pagne, met waanzin­nige insights en natu­urlijk ook de epic fails. Mon­ster­sterk deze cam­pagne. En nog steeds relevant. 

Dideke van Lieshout is dig­i­taal expert, merken­bouw­er en verbinder. Sinds 2018 is ze bij de Hart­sticht­ing ver­ant­wo­ordelijk voor all things dig­i­tal’. Daar­voor werk­te ze bij­na 10 jaar in de media voor grote merken als de Volk­skrant, AD, Trouw en Het Parool. Een dig­i­tal heldin dus, met een hart voor mooie initiatieven.

Terug naar de line-up