




Devika Sluisdom & Ömür Gökcan

R&B, hiphop, dance, latin, reggae, bollywood, arab en andere crossover stijlen: FunX draait divers. Geen jongere in de Randstad kan om dit populaire radiostation heen. Want ook festivals als Zomercarnaval, Woo Hah!, Encore, Appelsap en Amsterdam Dance Event komen uit de FunX-koker. FunX is een echt 360-gradenmediamerk. Dat stadsjongeren aanspreekt met relatable content op zowel radio, website als social media.

Met veel aan­dacht voor actu­aliteit, enter­tain­ment en maatschap­pelijke issues geeft FunX de jonge stadse gen­er­atie in Ned­er­land een eigen stem, zow­el online als on air. Dagelijks zijn de reporters van FunX op straat, op school­pleinen en op even­e­menten te vin­den om ver­slag te doen met en voor de luisteraars.

Ömür en Devi­ka vertellen je alles over dit unieke radio­sta­tion op Mixed Emo­tions Live!