




Devika & Ismael

Devika en Ismael staan midden in de maatschappij. Tot voor kort gaven ze de jonge, stadse generatie een stem bij radiostation FunX, nu hebben ze de handen ineengeslagen bij hun eigen merkenlab L3B.Agency. Waar ze bedrijven, stichtingen en overheden future proof maken door ze impact first mentality bij te brengen. Waarom? Om zo een échte bijdrage te leveren aan de maatschappij.

Bij L3B zoeken Devi­ka en Ismael naar ver­halen en con­cepten waarmee oprechte con­nec­ties ontstaan. Met focus op de mul­ti­cul­turele wereld van nu. Want een diverse kijk op de wereld doet ertoe. Rep­re­sen­tatie, kansen­gelijkheid en impact vor­men de basis van alles wat ze doen en uit­stralen. En door hun ervar­ing bij medi­amerken FunX en 3FM, hun achter­grond en way of life’ zijn zij bij uit­stek in staat om echte con­nec­ties te maken. 

Laat je inspir­eren om mee te bouwen aan een maatschap­pij waar impact mak­en de norm is!