David Snellenberg

David Snel­len­berg studeerde aan de Hogeschool voor de Kun­sten in Utrecht. Daar­na rolde hij al snel het reclamevak in. Bij BBDO was hij tot 2005 man­ag­ing cre­ative direc­tor en in 2008 richtte hij zijn eigen Dawn op. Maar Snel­len­berg is ook flink druk met neven­func­ties, bijvoor­beeld voor What Design Can Do, een plat­form over de sociale impact van design. Ook is hij jurylid van de Change­mak­er van de Week-verkiez­ing. In 2020 ontv­ing Dawn een B Corp-cer­ti­fi­caat, wat betekent dat het zelf ook een goede bal­ans heeft tussen pur­pose’ en prof­it’

Terug naar de line-up