Danny Oosterveer - Digital Analytics

Data inzetten om nog per­soon­lijk­er met je klanten te com­mu­niceren. Om nog suc­cesvoller als bedri­jf te wor­den. Growth mar­ke­teer Dan­ny Oost­er­veer neemt je mee door de ontwik­kelin­gen en kansen in het dig­i­tale domein. Met prak­tis­che voor­beelden en echte brain­ers’ om thuis nog even goed over na te denken.

Een data­beest. Dat is Dan­ny Oost­er­veer wel. Als growth mar­ke­teer barst hij van de ken­nis over (big) data en mar­ket­ing en hoe je dat suc­cesvol inzet voor je merk. Hij is auteur van het boek Dig­i­tal Ana­lyt­ics, werkza­am voor Burg­ers’ Zoo en schri­jver op Mar­ket­ing­facts, Frankwatch­ing en The Next Web.

Terug naar de line-up