




Daan Noordeloos

Laten we eerlijk zijn: we maken er best wel een zooitje van met z’n allen. Er moet wat veranderen in de wereld. To put it mildly. En ja: dat betekent ook dat veel organisaties moeten veranderen. Maar da’s natuurlijk lastig. Want verandering doet pijn. Dus komt Daan Noordeloos naar Mixed Emotions Live om je hierbij te helpen.

Samen met zijn collega’s van Due North Con­sul­tan­cy maakt Daan zich druk over de toekomst. Ze streven ernaar de wereld een beet­je beter achter te lat­en dan hoe we haar aantrof­fen. En dat doen ze door organ­isaties te helpen met betekenisvolle veran­der­ing. Veran­der­ing waar de wereld van opknapt. Maar jij als organ­isatie ook.

Op 26 sep­tem­ber gaat ie jou helpen het­zelfde te doen. In zijn sessie vertelt Daan je wat er nodig is om je organ­isatie in beweg­ing te kri­j­gen en posi­tieve veran­der­ing in gang te zetten. En dat doet ie aan de hand van de belan­grijk­ste inzicht­en uit twintig iconis­che films uit zijn jeugd. Leerza­am én leuk dus. Mis m niet!