




Cor Hospes

Onveilige situaties op de werkvloer. Medewerkers die in opstand komen tegen bazige leiders. Hiërarchische bedrijven die louter ondernemen voor eigen gewin: nope, die zijn niet langer van deze tijd. We willen liefdevolle organisaties. Met een mensgedreven cultuur en betrokken medewerkers: woest aantrekkelijk voor werkzoekenden én stakeholders. Hoe jij jouw organisatie onweerstaanbaar maakt? Cor legt uit.

Cor is eige­naar van Merkjour­nal­is­ten. Hij maakt ver­halen. Geeft merken en mensen beziel­ing en betover­ing. Hij verbindt mensen en merken. Van bin­nen en buiten. Hij schri­jft best­sellers over con­tent­mar­ket­ing en sto­ry­telling en spreekt daar wereld­wi­jd over. Daar­naast is hij schri­jf- en sto­rycoach. Een ware autoriteit in het vak. 

Op Mixed Emo­tions Live geeft Cor niet één, maar twee sessies. De eerste sessie gaat over iets waar we met z’n allen steeds slechter in wor­den: luis­teren. Ter­wi­jl het toch een van de belan­grijk­ste com­mu­ni­catieskills is. Waarom is luis­teren zo belan­grijk? Hoe komt het dat we het min­der doen en hoe kun je beter leren luis­teren: een stoom­cur­sus.

De tweede: De ROI van een liefde­volle organ­isatie’, belooft de meest hart­stochtelijke sessie van de dag te wor­den. Over het belang van liefde in een organ­isatie, hoe je zo’n organ­isatie bouwt en wat dat betekent voor de rol van leiders.