Charlotte Vermeer

LIN­DA. maakt al bij­na twintig jaar con­tent die gedeeld wordt, waar over gespro­ken wordt, waarover wordt gedis­cussieerd. En dat is niet alleen redac­tion­eel maar ook in de vorm van brand­ed con­tent. Samen met mooie andere merken bedenkt het team van LIN­DA. cre­atieve cross­me­di­ale con­cepten. Zo bedacht­en ze de bol’kadot jurk van Claes Iversen voor bol​.com, zorgden ze voor 500 vri­jgezelle man­nen voor LEXA op het LINDA.festival en lieten ze een heus LIN­DA. & TUI vlieg­tu­ig vol lez­er­essen naar Milaan vliegen.

Char­lotte Ver­meer is Cre­ative Lead Brand­ed Con­tent bij LIN­DA. Zij geeft een inspi­ratie sessie over het suc­cesvolle cross­me­di­amerk LIN­DA. met het als­maar groeiende LIN​DA​.nl. Ze geeft met haar ver­haal een kijk­je in de keuken; van het LIN­DA. merk tot een paar mooie Brand­ed Con­tent cases.

Terug naar de line-up