




Charida Dorder

“AI vervangt de marketeer niet. Maar marketeers die niet werken met AI, worden vervangen door marketeers die dat wel doen.” Charida windt er geen doekjes om. ArtificiaI Intelligence vaart op volle toeren en wie die boot mist, ligt eruit. Maar wees gerust: volgens Charida zijn de mogelijkheden voor marketeers dichterbij dan je misschien denkt.

Chari­da laat haar AI-exper­tise gelden als auteur, con­sul­tant, als lid van de Ned­er­landse AI-coal­i­tie en als sprek­er (aan Colum­bia Uni­ver­si­ty in New York wel te ver­staan). En dan is ze ook nog eens ver­bon­den aan Hogeschool Rot­ter­dam en Beeck­esti­jn en begelei­dt ze AI-tra­jecten voor mkb’ers en cor­po­raties. In het kort: Chari­da weet waar ze het over heeft. 

In haar werk ziet ze dat veel mar­ke­teers de impact van AI onder­schat­ten, niet goed op de hoogte zijn van alle mogelijkhe­den of sim­pel­weg niet weten waar ze moeten begin­nen. Dus, voel jij je aange­spro­ken? Dan mag je dit niet missen!