Carmen Philips

Wan­neer we denken iets te kopen van­wege de goede eigen­schap­pen, kopen we het eigen­lijk omdat we ons er goed bij voe­len. Althans dat zegt pur­pose-voorvechter Car­men Philips. Hoe beter een merk onze dri­jfv­eren aanspreekt, hoe ver­lei­delijk­er het merk wordt. Maar hoe komen we achter die emo­tionele dri­jfv­eren? Samen met Car­men ga je in deze work­shop aan de slag met de 23plusone meth­ode, om zo die dri­jfv­eren te vin­den. En je merk nog ver­lei­delijk­er te maken.

Car­men Philips weet als geen ander hoe je van pur­pose naar actie gaat in je organ­isatie. Van why’ naar how’ en what’. Dat komt door haar 20 jaar ervar­ing in change man­age­ment, cus­tomer expe­ri­ence en lei­der­schap. Maar ook door haar eigen bedri­jf On Pur­pose Man­age­ment, haar rol als busi­ness coach en ze is docent. Dat wordt dus een krachtige work­shop van iemand die maar wat goed weet waar ze over praat.

Terug naar de line-up