




Cappi Wefers Bettink

Ken je het verhaal van de omreiscashews? Dat zijn dus cashewnoten uit Tanzania die helemaal via Azië naar Nederland reizen. Een omweg van 12.000 zinloze kilometers. Dat gaan we effe anders doen, dachten ze bij Johnny Cashew. Je blijft %$#@! met je poten van andermans noten! En dat betekent: verwerk cashewnoten in het land van herkomst en niet duizenden kilometers verderop.

Geen gemakke­lijke opgave, want daar­voor moet de hele keten op de schop. Maar dat houdt John­ny Cashew niet tegen. Ze kopen hun cashews recht­streeks van 1.000 Fair­trade-gecer­ti­ficeerde boeren. Deze cashews wor­den lokaal gepeld in de fab­riek van Mama Cashew, waarmee al 600 banen zijn gecreëerd.

En daarmee heeft John­ny Cashew een prachtig ver­haal te vertellen. Cap­pi Wefers is als land­bouwdeskundi­ge één van de dri­jvende kracht­en achter dit mooie bedri­jf. Op 26 sep­tem­ber staat hij op Mixed Emo­tions Live om je nog veel meer te vertellen over het krankzin­nige ver­haal van de omweg. En alles wat ze erte­gen doen.