Bram Jonkheer - Blauw

Loy­aliteit bestaat niet. Pur­pose is kwat­sj. Ima­go doet er niet toe. Seg­men­tatie is flauwekul. Is dat hoe het is vol­gens wereld­beroemd mar­ketingau­teur Byron Sharp? Bij­na. We geloven in ieder geval mas­saal in mythes. En met een berg aan data probeert hij dat te bewi­jzen in zijn pri­jswin­nende boek How Brands Grow’. Een klap­per van 500 pagina’s die de mar­ket­ing­w­ereld op zijn grond­vesten deed schud­den. Wat wil Byron Sharp ons nu pre­cies vertellen? Bram Jonkheer vertelt je hoe het zit. Een talk die je blik op mar­ket­ing gaat veran­deren… of niet, maar dan horen we het ook graag.

Als het iemand is die veel weet van Byron Sharp en zijn 11 mar­ket­ing­wet­ten, dan is het Bram Jonkheer wel. Hij is mede-eige­naar bij mark­ton­der­zoek­bu­reau Blauw en een ware fanaat als het om het begri­jpen van con­sumenten gaat. Alles bij elka­ar goed voor ruim 25 jaar ervar­ing met merkac­ti­vatie, seg­men­tatie en innovatie.

Terug naar de line-up