




Bart Kampschreur

Social media à la 2024 gaan niet meer om wie je kent, maar om wat je maakt. Bart leidt Vortex Agency. Het gespecialiseerde TikTok-label van Happy Horizon. Vortex verzorgt de opvallendste TikTok-campagnes van concept tot creatie. Én regelt direct een plekje in de tijdlijn van de juiste doelgroep.

Vor­tex is opgericht door Ver­ti­go 6, een pri­jswin­nend bureau met jaren­lange ervar­ing in jon­geren­mar­ket­ing. Voor­dat Bart de touwt­jes van Vor­tex Agency in han­den kreeg, werk­te hij ruim acht jaar bij Ver­ti­go 6 voor klanten als ASUS, Studiekeuze123, New Bal­ance en Asmod­ee. Ook is hij social­me­di­ado­cent op de Hogeschool Arn­hem Nijmegen en geeft hij regel­matig lezingen. 

Wat betekent de snelle veran­der­ing in het social land­schap voor organ­isaties? En wat kun je nu con­creet doen om mee te gaan in deze ontwik­kelin­gen? Je leert het van Bart, op Mixed Emo­tions Live!