




Barabus

Dat alleen mensen in Para­mari­bo van de kookkun­sten van haar oma kon­den geni­eten, vond klein­dochter Louise verre van ideaal. Daarom kwam ze met de Barabus. Met haar foodtruck(s) rijdt ze van fes­ti­val naar fes­ti­val om zoveel mogelijk mensen blij te mak­en met de onmisken­bare Suri­naamse keuken. Vers, ook vega(n), huis­ge­maakt en super­s­maakvol. Hou je niet van pit­tig? No wor­ries, je bepaalt zelf hoeveel sam­bal je gebruikt!

Last van pit­tige trek? Op naar de Barabus!