Arthur Simonetti – DSM

Jezelf con­tinu heruitvin­den om rel­e­vant te bli­jven voor je klanten. Zon­der je pur­pose’ uit het oog te ver­liezen. Mar­ket­ingkon­ing Arthur Simon­et­ti weet onder­tussen als geen ander hoe zulke processen gaan. Hij werkt bij het mon­ster­lijk grote DSM, één van s wereldse oud­ste Ned­er­landse bedri­jven in de gezond­hei­ds- en voed­ingsin­dus­trie. En hoe zorg je ervoor dat zo’n bedri­jf nu voorop bli­jft lopen? En sexy bli­jft? Door alles te weten over de behoeften van je klanten en daarin mee te veran­deren. Arthur vertelt je er over. Geen pop­u­lair B2C ver­haal, maar een mok­ervette talk over slimme B2B mar­ket­ing.

Arthur werkt al sinds 1982 bij het almachtige DSM als mar­ket­ingkon­ing op de cor­po­rate mar­ketingafdel­ing. Reken maar dat je dan ramvol ervar­ing zit. Van bedri­jf­s­trans­for­maties, klantreizen en bedri­jf­sstrate­gieën tot onder­w­er­pen als cus­tomer cen­tric­i­ty’, sto­ry­telling en B2B mar­ket­ing. Op wereld­wi­jd niveau natu­urlijk. Hier ga je tot inzicht­en komen, interessant

Terug naar de line-up