




Anne Smits

Elke klant- en medewerkersreis kan een geweldig avontuur zijn, vol mooie verrassingen. En zo zou het ook moeten zijn, want met alleen een geweldig product of kneitergoede diensteverlening red je het niet meer. Operational excellence is gemeengoed geworden. Pas echt onderscheidend ben je als je naast je product of dienst een fantastische beleving cadeau doet.

Anne Smits vertelt je hoe je dat aan­pakt. Als Engage­ment Engi­neer bij Altuï­tion weet ze wat er nodig is om een onver­getelijke indruk te mak­en op je klanten en medew­erk­ers. Ze leert hoe je onbe­wuste verwachtin­gen overtre­ft en hoe je jouw organ­isatie top-of-mind maakt met emo­tionele klant­belev­ing. En daar kun je maar beter alles van weten als je een 9+ organ­isatie wil wor­den en van je klanten en medew­erk­ers loyale merkam­bas­sadeurs wil maken.