




Annabel Pieren

Sinds jongs af aan heeft Annabel één doel: bijdragen aan een betere wereld. Of het nou om mensen, dieren of natuur gaat. Inmiddels weet ze ook hoe: met haar aanstekelijke creativiteit heeft ze al honderden mensen overtuigd zich aan te sluiten bij The Happy Squad. Een groep vol blijmakers die graag iets voor een ander doen. Annabel daagt ze uit om bewust goed te doen met verschillende challenges. Laagdrempelig en vrijblijvend: maar stuk voor stuk betekenisvol.

Veel mensen willen iets betekenisvols doen met hun tijd, maar weten niet waar ze moeten begin­nen. Die drem­pel neemt Annabel weg. Het enige wat je hoeft te doen is de squad joinen en de chal­lenges die je toekomen uitvo­eren. En voor je het weet heb je bijge­dra­gen aan het doneren van 650+ kinder­boeken aan naar Ned­er­land gevluchte kinderen, het uit­de­len van ruim 144 kaart­jes voor mensen die dat wel kun­nen gebruiken en het bli­j­mak­en van meer dan 1650 mensen met een mooi compliment! 

Laat je inspir­eren op Mixed Emo­tions Live door de kracht van sim­pele sym­pa­thieke acties en join the squad!