




Meraux de Schutter

Op Facebook zit alleen je moeder nog, Instagram is ingehaald door TikTok en 16-jarigen weten überhaupt niet dat er ooit zoiets bestond als MySpace en Hyves. De dynamische wereld van social media is vaak maar moeilijk bij te benen. Weet jij nog waar je doelgroep zich bevindt? En wat ze waar en wanneer willen zien? Niet getreurd als het antwoord nee is: socialmedia-gids Meraux weet raad.

5 jaar gele­den richtte Mer­aux samen met haar twee com­pagnons Mon­keys & Bananas op. Dat deden ze met maar één missie: het soci­aal­ste, beste én groot­ste social bureau van Ned­er­land neerzetten. Ze helpen bedri­jven niet alleen met het bereiken van hun doel­groep, maar weten ook hoe je inter­ac­tie creëert en krachtige com­mu­ni­ties bouwt. Zo weten ze voor merken als Auto­drop en Prax­is 1 miljoen mensen te bereiken, zon­der ook maar een cent uit te geven aan ads!

Mer­aux neemt je op Mixed Emo­tions Live mee op een reis dwars door de social jun­gle met een inspir­erend ver­haal vol rel­e­vante voorbeelden!