Line-up

Op don­derdag 29 sep­tem­ber (12:00 tot 20:00 uur) wordt het smullen. Mixed Emo­tions Live is hét inspi­ratiefes­ti­val voor mar­­com-pro­fes­­sion­als met trends, réclame, kun­st, muziek, food, mar­ket­ing, inter­ac­tie en duurza­amheid. Geen lange, gort­droge Pow­er­Points, maar korte, krachtige sessies van sprek­ers waar je ja!’ tegen zegt. Dit jaar hebben we een extra lekkere line-up voor je. Neem hier alvast een sneak­peak. De komende weken brei­den we de line-up verder uit. Dus stay tuned!

Merk

Con­tent

Acti­vatie

Work­shops

Muziek