Line-up

Op don­derdag 29 sep­tem­ber was het smullen. Mixed Emo­tions Live is hét inspi­ratiefes­ti­val voor mar­­com-pro­fes­­sion­als met trends, réclame, kun­st, muziek, food, mar­ket­ing, inter­ac­tie en duurza­amheid. Geen lange, gort­droge Pow­er­Points, maar korte, krachtige sessies van sprek­ers waar je ja!’ tegen zegt. Dit jaar had­den we een extra lekkere line-up voor je. Laat je hier alvast inspir­eren voor wat je in 2023 kan verwachten!

Tip: Down­load de MELive App. Zo heb je de timetable, plat­te­grond en sprek­ersin­for­matie alti­jd bij de hand op je mobiel. Plus, je kri­jgt een meld­ing als je favori­ete sprek­er bij­na begint.

Merk

Con­tent

Acti­vatie

Work­shops

Andere mooie dingen