FAQ

Mixed Emo­tions Live bestaat alweer 9 jaar. En in die 9 jaar hebben we aardig wat vra­gen gekre­gen. Deze hebben we verza­meld in een FAQ. Een FA-wattes? Een lijst met veelgestelde vra­gen. Check ze hieron­der. Staat je vraag er niet tussen? Neem con­tact met ons op via live@​emotion.​nl of 055 522 15 25. Vraag naar Eva of Elles.

Alge­meen

Wat?
Mixed Emo­tions live is hét inspi­ratiefes­ti­val met krachtige sessies over alles wat de heden­daagse mar­com­pro­fes­sion­al moet weten. Over trends als duurza­amheid, pod­casts, nft’s en neu­ro­mar­ket­ing. En met merken waar je je vingers bij aflikt. Wat dacht je van Cen­traal Beheer, LIN­DA. en Fair­phone? Check de hele line-up hier.

Wan­neer & waar?

Mixed Emo­tions Live vin­dt plaats op 29 sep­tem­ber in filmthe­ater Gigant. Van 12:00 uur tot 20:00 uur vind je hier alle inspi­ratie die je nodig hebt.

Nav­i­gatiead­res: Nieuw­straat 377 in Apel­doorn. De ingang van Mixed Emo­tions Live zit aan de link­erkant van het gebouw.


**Let op**: hier kun je niet met de auto komen. Park­eren kan dicht bij in par­keer­garage Muse­um Cen­trum.

Tot hoe laat kan ik nog naar bin­nen?

Als je niks wilt mis­sen, dan raden we aan om er 12.00 uur te zijn. Mocht je dit niet red­den, dan kom je lat­er.

Kan ik ergens mijn jas ophangen?
Uit­er­aard! Je kan je jas gratis ophangen in onze garder­obe (onbe­waakt).

Waar kan ik de timetable vin­den?

Zodra we de timetable hebben, plaat­sen we deze hier en op onze social media kanalen.

Mag ik mijn eigen eten & drinken meen­e­men?

Goed eten vin­den we miss­chien wel net zo belan­grijk als goede sprek­ers. Daarom vind je aller­lei lekkere food & drinks op Mixed Emo­tions Live. Het is dan ook niet toeges­taan om eigen eten & drinken mee te nemen.

Kan ik het even­e­ment ver­lat­en en lat­er weer terugkomen?

Dat kan! Wel zonde want we hebben alles uit de kast getrokken met de beste sprek­ers en een geweldig rand­pro­gram­ma. Maar je kri­jgt een band­je dus het kan.

Mag ik foto’s en video’s mak­en?

Yes! Ten­z­ij onze sprek­ers tij­dens hun talk anders aangeven. Het is ver­bo­den om talks op te nemen en online te plaat­sen. Daar­naast hebben we een fotograaf en videograaf rond­lopen voor een fotoal­bum en een after­movie. Lach dus even als je ze tegenkomt ;-)

Hoe kan ik betal­en tij­dens Mixed Emo­tions Live?

Alleen met PIN! Je kan ook met je mobiel betal­en.

Kan ik met een rol­stoel deel­ne­men aan Mixed Emo­tions Live?

Absolu­ut! Onze locatie, filmthe­ater Gigant, is toe­ganke­lijk voor mensen met een rol­stoel, rol­la­tor of scoot­mo­biel. Vraag onze medew­erk­ers bij de balie voor de beste route naar de locatie van jouw keuze.
Gigant heeft hier voor de deur par­keer­plekken voor en ook par­keer­garage Muse­um Cen­trum beschikt over rol­stoelvrien­delijke par­keer­plekken.

Gevon­den voor­w­er­pen

Tij­dens en na Mixed Emo­tions Live verza­me­len wij alle gevon­den voor­w­er­pen bij de ingang. Alles wat niet op de dag zelf wordt opge­haald, geven we af bij Gigant. Je kunt ver­vol­gens met hen con­tact opne­men over je ver­loren item(s).


Tick­et info

Kun­nen tick­ets ook vanaf een mobiele tele­foon ges­cand wor­den?
Jazek­er! Zorg ervoor dat je je entreet­ick­et op je tele­foon down­loadt en laat hem ons zien met je scherm op de hoog­ste helder­heid. Dan komt het hele­maal goed!

Zijn er nog tick­ets aan de deur verkri­jg­baar?
Née, tick­ets zijn enkel online verkri­jg­baar op deze website.

Ik heb een tick­et gekocht, maar niet ont­van­gen. Wat nu?
Dat is verve­lend, maar geen zor­gen! Stu­ur ons even een mailt­je via live@​emotion.​nl of bel ons via 055 522 15 25; dan pakken wij het voor je op.

Kan ik mijn geper­son­aliseerde tick­et verkopen aan iemand anders?
Ja, dit kan. Laat ons even weten aan wie je jouw tick­et verkocht hebt zodat we de naam aan kun­nen passen via live@​emotion.​nl

Ver­vo­er

OV
Apel­doorn Sta­tion bevin­dt zich op een kleine 15 minuten lopen van onze locatie. Nav­i­gatiead­res is Nieuw­straat 377 in Apel­doorn. De ingang van Mixed Emo­tions Live zit aan de link­erkant van het gebouw.

Auto

Je kan je auto park­eren in par­keer­garage Muse­um Cen­trum, dat op 3 minuten lopen van filmthe­ater Gigant ligt. Nav­i­gatiead­res is Rogges­traat 13.

Fiets/​scooter

Je kunt je fiets of scoot­er voor het gebouw park­eren in de daar­voor bestemde stalling. Zit deze vol? Zet je fiets of scoot­er dan om de hoek, aan de Vos­sel­manstraat. Hier vind je vol­doende plekken om je fiets of scoot­er te park­eren.

Taxi

Aan de Nieuw­straat, 2 minuten lopen van filmthe­ater Gigant, zit een taxi­s­tand­plaats waar je kunt opstap­pen en uitstappen.